NIVELLS – УРОВНИ

CAT

A l’Acadèmia Russa de Música es poden cursar els següents nivells:

  • Preparatori
  • Grau Elemental
  • Grau Mitjà (Professional)
  • Preparació per a concursos, exàmens i audicions
  • Classes personalitzades per a adults

РУС

Русская Академия Музыки Барселоны готовит учащихся разных уровней:

  •  Подготовительный  класс
  • Начальная школа
  • Средняя школа (Музыкальный колледж)
  • Подготовка к конкурсам, экзаменам, прослушиваниям
  • Музыкальная школа для взрослых (с элементарного  уровня)