Yulia Lushchytskaya – Юлия Лущицкая

curriculum-vitae-yulia-lushchitskaya-1
CAT

6 de novembre de 1973, Minsk, Belarus
Pianista concertista, pianista acompanyant, professora superior de piano

Formació:
1980 – 1991  Estudis a l’Acadèmia especial de Música de Minsk, especialitat de piano.
1991 – 1996  Estudis superiors al Conservatori Estatal de Tchaikovsky de Moscou en l’especialitat de piano a l’ aula del professor V. Kastelsky.
Al 1996 Llicenciada en piano: pianista-intèrpret, pianista acompanyant y professora de piano.
1996 – 1998  Professora associada  de post-graduada al Conservatori de Tchaikovsky de Moscou en l’especialitat de piano a l’aula de V. Kastelsky
Prepara materials per al Doctorat en Estètica i Interpretació Musical.

Experiència laboral y artística:
1997 – 2000 Professora de música, pianista-acompanyant en classes de cant, dansa clàssica i instruments de vent a l’Escola de Música de G.Vishnevskaya de Moscou.
2000 – 2004   Participa en els cursos intensius d’estiu com a pianista i pianista acompanyant en els Festivals Internacionales de Murcia i Cartagena col·laborant amb Christophe Blezien, el prestigiós violinista i director, artista nacional de Polònia i alumne de D.Oistrakh.
Al 2003 es trasllada a viure a Espanya.
2004 – 2008  Treballa com a professora de piano i pianista acompanyant a l’Escola Internacional de Música i Dansa d’Algeciras (Cádiz)
Junt amb Christophe Blezien  actua com a pianista acompanyant en diversos i prestigiosos concerts a Bielorússia, Rússia, Polònia, Espanya, Alemanya.  Organitza i col·labora en cursos intensius de piano i violí i  ofereix classes magistrals de piano a Andalusia.
Col·laboració amb la Fundació Internacional de V. Spivakov i concerts a Kremlin.
A part de tenir un ampli repertori violinístic, disposa també d’un repertori bastant variat per altres instruments de corda, vent i per a cantants.
Des del 2008 es dedica, sobretot, a treballar com a professora de piano, desenvolupant els seus propis mètodes didàctics basats en el desenvolupament de la tècnica pianística ajudant als seus alumnes a evitar les dolències musculars que en moltes ocasions solen tenir els pianistes, i en la interpretació musical que permet créixer contínuament com a pianistes intèrprets


РУС

Специальность — концертная пианистка,педагог,концертмейстер.

Родилась 6 ноября 1973г. в Минске,Беларусь.
Образование:
1980-1991 Академия музыки при Белорусской Государственной Консерватории
1991-1996 учеба в Московской Государственной Консерватории в классе профессора В.Кастельского
В  1996г. По окончании  консерватории   получила   Диплом  высшей квалификации  концертного  исполнителя, концертмейстера, преподавателя
1996-1998  ассистентура-стажировка  в  классе  проф.  В.Кастельского
Подготовка материалов к диссертации  на  тему  «Эстетика  и  интерпретация  в  музыке»Профессиональная  и  концертная  деятельность
1997-2000   работа  в  Академии  музыки  им. Г.Вишневской   в  Москве  как  педагог  по  классу  фортепиано  и  концертмейстер  в  классе  вокала,  классического  танца  и  духовых  инструментов.
2000-2004   участие  в  летних  интенсивных  курсах  как  пианистка  и  концертмейстер  на  Международных  фестивалях  в  Мурсии  и  Картахене  в  сотрудничестве  с  известным  скрипачём  и  дирижёром, народным  артистом  Польши,  учеником   Д.Ойстраха –  Кристофом  Блезьеном.
В  2003г. Переезжает  в Испанию
2004-2008  работает в Международной школе  Музыки и Танца в  г. Альхесирос ( Кадис ) в качестве преподавателя по классу фортепиано и концертмейстера.
Концерты во многих престижных залах Белоруссии, России, Польши, Испании, Германии как солистка и в дуэте с Кристофом Блезьеном.
Также сотрудничество с Фондом В.Спивакова и концерты в Кремле.
Проведение совместных Международных Фестивалей и летних интенсивных курсов скрипки и фортепиано в Андалусии.
С 2008 года в развивает  свой собственный метод преподавания  фортепиано,    используя   особые  технические приёмы фортепианной игры , которые   помогают  ученикам с видимыми пианистическими проблемами добиться устранения зажатости в мышцах, болевых ощущений, а также раскрыть свои исполнительские возможности.

< BACK